همکاری با موسسه

 شیوه های همکاری موسسه فرهنگی هنری بام پژوهش پرواز جنوب با افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه های زیر می باشد:

 

1- افراد متخصص در زمینه استخراج مقاله

2- افراد متخصص در زمینه ترجمه مقالات از فارسی به انگلیسی و بالعکس و دیگر زبان ها

3- افراد متخصص در زمینه ترجمه متون و کتاب به زبانهای خارجی و بالعکس

4- افراد متخصص در زمینه طراحی و برگزاری دوره های آموزشی

5- افراد متخصص در زمینه طراحی و برگزاری دوره های مهارتی

6- افراد متخصص در زمینه طراحی و برگزاری دوره های فرهنگی

7- افراد متخصص در زمینه طراحی و برگزاری دوره های هنری

8- افراد متخصص در زمینه گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی

9- افراد متخصص در زمینه گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل اجتماعی

10- افراد متخصص در زمینه گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل فرهنگی

11- افراد متخصص در زمینه گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسائل تاریخی ایران و سایر کشورها

12- افراد متخصص در زمینه ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی و هنری

13- افراد متخصص در زمینه برگزاری نمایشگاههای هنری

 

در صورت داشتن تخصص و مهارت کافی در موارد بالا لطفا با شماره تلفن  های  09337935915-07733325691 تماس و  یا از طریق منوی تماس با ما  مکاتبه فرماید. 

09337935915-07733325691           ایمیل موسسه  infobamresearch@gmail.com